Kolejny zabytek w Wołominie

czwartek, 22 stycznia 2015 11:03

Budynek mieszkalny - „Rohnówka”/„Dom pod akacjami”, wzniesiony ok. 1883 r., położony w Wołominie przy ul. Wąskiej 5 został wpisany do rejestru zabytków.

Jego pierwszym właścicielem był pułkownik Rohn – inżynier pracujący przy budowie kolei warszawsko-wiedeńskiej.

Obiekt kwalifikuje się do wpisu do rejestru zabytków ze względu na posiadane wartości artystyczne, historyczne i naukowe. Budynek jest rzadkim przykładem dobrze zachowanego drewnianego domu letniskowego z końca XIX w. Ten typ budownictwa należy do zanikających obecnie zabytków architektury drewnianej Mazowsza. Bogata dekoracja snycerska jest syntezą różnych stylów artystycznych, nawiązujących do wpływów architektury szwajcarskiej i rosyjskiej, połączonej z elementami tradycyjnego budownictwa mazowieckiego. Tym samym stanowi przykład przyswojenia przez miejscowe rzemiosło, popularnych w końcu XIX wieku trendów architektonicznych. Opisywane zdobnictwo, pełne ekspresji i różnorodności motywów, cechuje charakterystyczny ornament „laubzegowy”, popularny w budownictwie uzdrowiskowym, letniskowym i kolejowym.

Przedmiotowa nieruchomość ze względu na prezentowane powyżej cechy formalne (konstrukcję, kompozycję i kanon zdobniczy) wpisuje się w nurt budownictwa określanego jako „świdermajer”, który rozwinął się wyłącznie na terenie Mazowsza - w kierunku południowo-wschodnim od Warszawy. Jego urok polega na połączeniu lekkiej formy mazowieckiego „drewniaka” z bogatą ornamentyką rosyjskich daczy i architekturą alpejskich schronisk. Z uwagi na wysoki kunszt wykonania dekoracji oraz jej bogactwo, a także malownicze ukształtowanie bryły wynikające z braku ścisłej symetrii, budynek prezentuje wysokie wartości artystyczne.

Wartość naukowa obiektu wynika z zachowania oryginalnej formy i substancji tym samym stanowi świadectwo trwania tradycji budownictwa w drewnie – materiale na naszych ziemiach łatwo dostępnym. Jako przykład drewnianej architektury dokumentuje ówczesne rzemiosło budowlane oraz techniki i technologie wykonania. Ponadto, jest nośnikiem wiedzy z zakresu warsztatu ciesielskiego i snycerskiego.

Nieruchomość stanowi także dokument historii Wołomina, dający wyobrażenie o letniskowym charakterze tej miejscowości. Obecnie miasto postrzegane jest przez pryzmat funkcjonującej tu niegdyś wołomińskiej huty szkła i murowanej zabudowy osiedlowej, robotniczej. Jednocześnie dzieje budynku wiążą się nierozerwalnie ze znanymi postaciami m.in. pułkownika Rohna, a także działalnością wołomińskiej szkoły ekonomicznej.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków