Prace remontowe przy zabytkowym kościele w Pęcicach

 Decyzją z dnia 28 stycznia 2008 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków zezwolił na przeprowadzenie prac w kościele św. Piotra i Pawła w Pęcicach. Zalecenia konserwatorskie były związane m.in. z zastosowaniem konsekwentnej kolorystyki wnętrza opartej na zasadzie ? ciemniejsza ściana, jaśniejszy detal architektoniczny, pozostawieniem we wnętrzu  kościoła miejsca z zachowanymi historycznymi warstwami malarskimi, tzw. ?świadków?, ustaleniem ostatecznej kolorystyki wnętrza kościoła na podstawie próbek wykonanych  na  ścianach obiektu, po uzgodnieniu z MWKZ barw, które mają być zastosowane w ołtarzu głównym.
W dniu 15 października  2008 r. komisja, składająca się z Barbary Jezierskiej Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Małgorzaty Chodorowskiej Kierownika Wydziału ds. Zabytków Nieruchomych, dokonała odbioru prac konserwatorsko-budowlanych  kościoła.  Efekt jest niezwykle imponujący. Kolorystyka wnętrza obiektu została ustalona na podstawie badań stratygraficznych, chemicznych i archiwalnych oraz analizy stylistycznej formy architektonicznej  budynku. Ponadto ostateczny wybór barwy ścian kościoła został dokonany na podstawie próbek rozmalowanych in situ.
Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków
Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g