Kolejny zabytek w Górze Kalwarii

poniedziałek, 08 grudnia 2014 11:36

Budynek użyteczności publicznej, położony w Górze Kalwarii przy ul. 3 Maja 16, został wpisany do rejestru zabytków.

Obiekt, który powstał w 2. ćw. XIX w. posiada wartości historyczne i naukowe. Dokumentuje przebudowę miasta, dokonaną w 1 poł. XIX w., która częściowo zatarła pierwotne kalwaryjskie założenie, przekształcone w klasycystyczne rozwiązanie urbanistyczne. Budynek sądu (prawdopodobnie pierwotne przeznaczenie) stanowił istotny element nowej zabudowy, co potwierdza lokalizacja w centralnym punkcie, nieopodal najważniejszych obiektów decydujących o miejskim charakterze Góry Kalwarii. O wartościach artystycznych natomiast świadczy klasycystyczne opracowanie elewacji, charakteryzujące się „ciężkim” przyziemiem (boniowanie naśladujące kamienne ciosy) i toskańskim porządkiem, co oprócz wartości estetycznych, podkreślało trwałość i powagę ulokowanej tu instytucji, zgodnie z witruwiańską zasadą decorum (stosowności). Obiekt oprócz indywidualnych wartości zabytkowych stanowi element historycznej zabudowy, istotny w krajobrazie kulturowym Góry Kalwarii.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków