Dwa schrony bojowe w Pułtusku w rejestrze zabytków

Kolejne obiekty budownictwa militarnego zostały wpisane do rejestru zabytków - schron bojowy, przy ul. 3 Maja 20 i schron bojowy przy ul. Wojska Polskiego w Pułtusku.

Pierwszy z nich powstał w 1939 roku, jako element systemu obronnego przedmieścia w Pułtusku, zlokalizowany jako tyłowy, mający dodatkowo blokować dojście do miasta od zachodu. Jego konstrukcja jest nietypowa, składa się z bloczków betonowych oraz monolitycznego przykrycia. Ma wartość historyczną.

Drugi, również z 1939 roku, powstał jako element systemu mającego osłaniać przedmoście w Pułtusku i tak jak wyżej wymieniony, był wykorzystywany w trakcie walk w 1939 roku. Ma wartość historyczną. Został wykonany jako żelbetowy monolit, jednokomorowy, dwustrzelnicowy, z uszami i zachowaną ścianą przelotni. Są na nim widoczne niewielkie uszkodzenia pociskami artyleryjskimi.

Zdjęcia autorstwa Roberta Zaborowskiego.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g