Konserwator z wizytą u studentów

Studenci II roku studiów magisterskich na kierunku Architektura i Urbanistyka Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, mieli okazję zapoznać się z wyzwaniami, jakie codziennie stoją przed konserwatorem zabytków.

Prezentację, dotyczącą ochrony zabytków na Mazowszu wygłosił Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Przedstawił podstawy prawne działania służb konserwatorskich i ich strukturę, specyfikę chronionych obiektów na terenie województwa, oraz przykłady konkretnych działań: wykonanie na zlecenie MWKZ studium historyczno-urbanistycznego Czerska, jako podstawy do wprowadzenia kompleksowej ochrony tego cennego założenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także proces uzgadniania projektu adaptacji zespołu koszar Oddziału Balonowego w Legionowie. Następnie była okazja do zadawania pytań. Pytano m.in. o to, czy konserwator zajmuje się tylko uzgadnianiem inwestycji, czy prowadzi również działania profilaktyczne, mające zapobiegać procesowi niszczenia zabytków; czy obiekty wpisane do rejestru muszą posiadać karty ewidencyjne; jakie są możliwości korzystania z materiałów znajdujących się w urzędach konserwatorskich; o wydawanie zaleceń konserwatorskich i czas, w jakim są uzgadniane projekty.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g