Kolejny zabytek w Konstancinie-Jeziornie

wtorek, 18 listopada 2014 15:35

Willa wzniesiona w 1934 roku według projektu Bohdana Pniewskiego dla Janiny i Franciszka Nowickich, położona w Konstancinie-Jeziornie przy ul. Wacława Gąsiorowskiego 15, została wpisana do rejestru zabytków.

Architekt zaprojektował konstancińską willę, jako założenie zbudowane z kilku, dostawionych do siebie elementów posiadających własny indywidualny wyraz plastyczny: prostopadłościenna bryła parteru, nasadzona na nią bryła piętra, odrębna forma balkonu między nimi, wyraźnie wydzielony nadwieszony dach i zdecydowanie samodzielnie potraktowany podcień, stanowiący podstawę górnego tarasu. Jednocześnie, autor projektu dodał elementy stylistyki „okrętowej”, wyrażone w miękkich zaokrągleniach i płynnych załamaniach linii – półokrągły ryzalit oraz metalowe barierki tarasu. Zastosowane rozwiązania z jednej strony świadczą o maksymalnej prostocie bryły, z drugiej zaś o odkrywaniu walorów plastycznych w różnorodnych zestawieniach bryłowych i kolorystycznych, gwarantujących silne efekty światłocieniowe.

Starannie zaprojektowana willa, z otwarciem widokowym na otaczającą ją zieleń, niewątpliwie posiada wartości artystyczne i naukowe. O pierwszych świadczy indywidualna kompozycja architektoniczna, z wyraźnie wyeksponowanym horyzontalizmem, doskonałym rytmem proporcji, gładką powierzchnią płaszczyzn oraz łagodną dynamiką bryły. O drugich decyduje fakt, że jest ona dziełem wybitnego architekta doby modernizmu - Bohdana Pniewskiego - autora sztandarowych dzieł w Warszawie (m. in. odbudowy i rozbudowy Teatru Wielkiego, gmachu Sejmu, budynku Ministerstwa Komunikacji, gmachu Narodowego Banku Polskiego, budynku Sądu Grodzkiego). Ponadto, budynek stanowi przykład nowoczesnej architektury mieszkaniowej z lat 30-tych XX w., a tym samym świadectwo różnorodnej willowej zabudowy Konstancina-Jeziorny. Opisana powyżej, zachowana bez przekształceń, forma budynku dzięki posiadanym walorom artystycznym i naukowym, spełnia wymogi kwalifikujące ją do indywidualnego wpisu do rejestru zabytków.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków