Ulica Chmielna w rejestrze zabytków

piątek, 03 października 2008 16:38

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu, w sprawie wpisania do rejestru zabytków: Układu urbanistycznego i  zespołu budowlanego ulicy Chmielnej na odcinku Nowy Świat – Pasaż „Wiecha” – Wiecheckiego (Warszawa, dzielnica Śródmieście).

Granice obszaru objętego niniejszym postępowaniem oznaczono na załączonym planie linią w kolorze zielonym. Poszczególne zabudowania o charakterze zabytkowym oznaczono kolorem czerwonym.

Monika Dziekan

Rzecznik MW Konserwatora Zabytków