Budynek plebanii w Dąbrówce zabytkiem

poniedziałek, 17 listopada 2014 13:20

Budynek starej plebanii przy kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Dąbrówce, przy ulicy Kościelnej 30 (pow. wołomiński) został wpisany do rejestru zabytków.

Obiekt jest usytuowany w sąsiedztwie kościoła parafialnego, wpisanego do rejestru zabytków w 1981 roku. Parafia została erygowana w 1442 roku, wówczas wzniesiono pierwszy, drewniany kościół. Obecną neogotycką świątynię projektu architekta Zygmunta Twardowskiego zbudowano w latach 1881-84. Budynek plebanii powstał najprawdopodobniej w 1898 roku.

Plebania posiada istotne znaczenie dla historii miejscowości. Budynek jest świadectwem historycznej już techniki budowlanej i należy do zanikających obecnie zabytków architektury drewnianej, które przez stulecia decydowały o wyjątkowym charakterze architektonicznego krajobrazu Mazowsza. Cechowała je prostota formy, wyważone proporcje oraz dopasowanie skalą do otoczenia. Plebania wyróżnia się przy tym o wiele większym nasyceniem motywów dekoracyjnych niż współczesne jej obiekty ludowe zachowane w Dąbrówce. Obiekt jest dowodem przyswojenia przez miejscowe rzemiosło popularnych w końcu XIX wieku trendów architektonicznych, upowszechnianych przez wzorniki, z charakterystycznym ornamentem „laubzegowym”, popularnym w budownictwie uzdrowiskowym, letniskowym i kolejowym tego okresu.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków