Otoczenie zespołu dworsko-parkowego w Krępie zabytkiem

środa, 12 listopada 2014 13:31

Otoczenie wraz z zespołem dworsko-parkowym (wpisanym do rejestru zabytków w 1977 roku) w Krępie (gm. Sobolew) stanowi spójny, dziewiętnastowieczny układ przestrzenny, będący świadectwem kultury materialnej całego regionu.

Jest ono obszarem o wielkiej wartości dla dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W celu ochrony wartości widokowych oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, zostało objęte ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków