Otoczenie zespołu dworsko-parkowego w Krępie zabytkiem

Otoczenie wraz z zespołem dworsko-parkowym (wpisanym do rejestru zabytków w 1977 roku) w Krępie (gm. Sobolew) stanowi spójny, dziewiętnastowieczny układ przestrzenny, będący świadectwem kultury materialnej całego regionu.

Jest ono obszarem o wielkiej wartości dla dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W celu ochrony wartości widokowych oraz jego ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych, zostało objęte ochroną konserwatorską poprzez wpis do rejestru zabytków.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g