Kolejny zabytek na Mazowszu

Zespół zaprojektowanej zieleni, powstały w XIX i XX wieku, położony w miejscowości Drogiszka w powiecie mławskim, został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości historyczne i artystyczne.

Zespół zieleni otacza drewniany kościół filialny pw. Świętego Krzyża, wpisany do rejestru zabytków. Składa się na niego wieniec lip dookoła kościoła, otoczenie „cudownego” źródełka, alejki grabowe związane z rozplanowaniem na obszarze działki drogi krzyżowej oraz drzewa owocowe. Elementy te są wkomponowane w gęsty, naturalny drzewostan, będący pozostałością dawnego, rozległego lasu. Przedmiotowy zespół zieleni powstał z uwagi na funkcjonowanie od 400 lat lokalnego kultu, przejawiającego się także w masowych odpustach. Jak napisano w decyzji: „aspekt odwiecznej dewocji w tym miejscu jest podstawowym dla lokalnego społeczeństwa walorem dla kościoła, jak i okalającego go obszaru, zagospodarowanego zaprojektowaną zielenią i małą architekturą (stacje drogi krzyżowej, ołtarz polowy). W tym kontekście jest miejscem o wartości historycznej”.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g