Wszczęcie postępowania w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego MDM w Warszawie

MWKZ wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Warszawie, zrealizowanego w latach 1950-1957. W wywiadzie udzielonym PAP podkreślił wyjątkowość założenia w skali kraju, jeśli chodzi o walory architektoniczno-przestrzenne i urbanistyczne, związane z socrealizmem.

"Do wszczęcia postępowania przygotowywaliśmy się od pewnego czasu. Powstało specjalne opracowanie dotyczące waloryzacji wartości zabytkowych tej architektury wraz z propozycją granic" - powiedział PAP w czwartek Rafał Nadolny - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków.

"Uważam, że jest to założenie wyjątkowe w skali kraju jeśli chodzi o walory achitektoniczno-przestrzenne i urbanistyczne związane z okresem socrealizmu. Nowa Huta już od wielu lat jest wpisana do rejestru zabytków, MDM też wymaga ochrony. Tym bardziej, że dzieją się tam teraz niekorzystne rzeczy. Następuje modernizacja budynków, docieplenia, wymiana stolarki na plastikową i te działania powinny być jednak prowadzone pod kontrolą konserwatora, stąd stwierdziliśmy, że trzeba ten obszar objąć ochroną" - podkreślił Nadolny.

Kolejnymi etapami postępowania będą oględziny i zbieranie materiału dowodowego, a także zgłaszanie uwag i wniosków od stron.

Dodał również, że długość postępowania będzie zależała od tego, jakie uwagi zostaną zgłoszone w jego toku. "Postępowanie w sprawie układu urbanistycznego trochę się różni od dotyczącego indywidualnego obiektu, bo stronami jest z reguły większa liczba osób. To przestrzeń miasta, więc o wszystkich krokach informuje się przez zawiadomienie publiczne. To wszystko trochę wydłuża procedurę, która obejmuje m.in. 14 dni na zgłaszanie uwag. Trudno więc oszacować czas postępowania, chciałbym jednak by nie trwało ono długo, będziemy się starali w granicach dwóch-trzech miesięcy wszystko zakończyć”.

14 i 15 kwietnia 2013 roku odbyło się w Warszawie spotkanie międzynarodowych ekspertów w sprawie transgranicznej nominacji architektonicznego dziedzictwa socrealizmu Centralnej i Wschodniej Europy na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. W trakcie warsztatów Rafał Nadolny, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, zaprezentował historię budowy oraz urbanistykę i architekturę Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Warszawie. W trakcie dyskusji uczestnicy warsztatów zastanawiali się, jakie obiekty i założenia związane z socrealizmem z terenu m.in. Polski, Niemiec, Bułgarii, Litwy, Rumunii, Ukrainy czy Rosji mogą być objęte takim wnioskiem. Eksperci zauważyli, że polską propozycją może być krakowska Nowa Huta oraz warszawski MDM.

Prezentacja Rafała Nadolnego z tego spotkania dostępna jest tutaj [pobierz]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków województwa mazowieckiego układu urbanistycznego Marszałkowskiej Dzielnicy Mieszkaniowej w Warszawie, zrealizowanego w latach 1950-1957 [pobierz]

Zdjęcia pochodzą z archiwum zakładowego WUOZ, a także od Wł.Paszkowskiego i M. Wojtysiak.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g