III Forum Budowlane – Płock 2014

Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wziął udział w forum budowlanym, połączonym z konferencją naukowo-techniczną „Budownictwo energooszczędne i rewitalizacja obiektów budowlanych”, które odbyło się 22-23 października w Płocku.

Wygłosił tam wykład na temat „Nowych funkcji w rewitalizowanych obiektach zabytkowych”.

Forum Budowlane to wydarzenie organizowane co dwa lata przez Instytut Budownictwa płockiej filii Politechniki Warszawskiej. Tematyka tegorocznej edycji skupia się na zagadnieniach związanych z budownictwem energooszczędnym - materiałami i technologiami termoizolacyjnymi, źródłami energii odnawialnej w budownictwie, termomodernizacją obiektów zabytkowych i wielkopłytowych, budownictwem pasywnym i niskoenergetycznym, zawilgoceniem i osuszaniem obiektów budowlanych, badaniami i diagnostyką obiektów zawilgoconych, rewitalizacją obiektów popowodziowych, nowoczesnymi technologiami osuszania budynków, tynkami renowacyjnymi, rewitalizacją zabudowy śródmiejskiej oraz jakości w budownictwie.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g