Wieża ciśnień w Pilawie w rejestrze zabytków

Obiekt z początku XX wieku, położony w Siedlcach przy ulicy Żwirowej 22 z uwagi na zachowane wartości artystyczne oraz historyczne został wpisany do rejestru zabytków.

Wieża ciśnień jest elementem infrastruktury kolei, otwartej w 1877 roku, zwanej Nadwiślańską Koleją Żelazną, łączącej Warszawę z Cesarstwem Rosyjskim. Na terenach kolejowych wieże budowano z reguły w pobliżu stacji osobowych i towarowych oraz w pobliżu parowozowni, zapewniając stały i równomierny dopływ wody, niezbędny do zasilania parowozów. Ponadto, zapewniały one wodę dla obiektów technicznych i socjalnych stacji kolejowych. Wszystkie zabudowania kolejowe na linii Kolei Nadwiślańskiej były projektowane przez jedną pracownię, stąd ich wyjątkowo spójny charakter. Projektantem wieży był prawdopodobnie Jan Nepomucen Fijałkowski.

Zachowana w niemal niezmienionym stanie wieża jest charakterystycznym obiektem kolejowym i stanowi przykład eklektycznej architektury przemysłowej. Podziały architektoniczne elewacji i interesujący detal architektoniczny stanowią o jej znacznych wartościach artystycznych. Wartość historyczna jest związana z dziejami Kolei Nadwiślańskiej oraz historią miasta i jego okolicy.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g