Prezydent liczy, że parlament przyjmie ustawę krajobrazową

Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wziął udział w konferencji „Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski”, zorganizowanej 21 października w Pałacu Prezydenckim w ramach Forum Debaty Publicznej „Samorząd terytorialny dla Polski”.

- Bardzo liczę, że parlament polski przyjmie ustawę prezydencką, dotycząca ochrony krajobrazu. Dzisiaj trzeba chronić, a im więcej ochronimy, tym mniej będziemy musieli ratować w przyszłości i poprawiać, mniej pieniędzy wydawać - powiedział prezydent podczas konferencji.

Przed rozpoczęciem debaty, przed Pałacem Prezydenckim Bronisław Komorowski otworzył wystawę „Krajobraz dobry i zły”, a także uhonorował odznaczeniami państwowymi osoby zasłużone dla ochrony ładu przestrzennego, krajobrazu i środowiska.

Prezydencki projekt tzw. ustawy krajobrazowej trafił do Sejmu latem 2013 r. Nakłada on m.in. obowiązek sporządzania przez samorząd wojewódzki audytu krajobrazowego; mają być w nim zdefiniowane obszary krajobrazów priorytetowych. Dla tych obszarów sejmik województwa ma mieć możliwość ustalania norm prawnych dotyczących wysokości, kształtu budynków i ewentualnie stosowania materiałów miejscowych lub tradycyjnej architektury.

Więcej informacji znajduje się tutaj i tutaj.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g