Kolejny zabytek w Twierdzy Modlin

Zespół budowlany osiedla oficerskiego, powstały w latach 1898-1900, położony w Nowym Dworze Mazowieckim przy ulicy ks. Józefa Poniatowskiego i płk. Edwarda Malewicza na terenie Twierdzy Modlin, został wpisany do rejestru zabytków.

Osiedle oficerskie posiada wartości naukowe i historyczne. Dokumentuje ono wojskowe budownictwo o charakterze cywilnym, które zostało umiejscowione w obrębie Twierdzy Modlin, posiadającej ogromne znaczenie militarne. Budowa zespołu na przedpolu wału, pozbawiona charakteru koszarowego, możliwa była dzięki dokonanej na przełomie XIX/XX w. rozbudowie twierdzy, podczas której, dużą część obszaru położoną pomiędzy wałami obronnymi przeznaczono pod nową zabudowę, o odmiennej niż dotychczas funkcji. Ponadto, osiedle posiada wartości artystyczne, w postaci czytelnej kompozycji całego założenia, formy poszczególnych budynków oraz detalu architektonicznego i elementów wyposażenia wnętrz. Należy zaznaczyć, iż przedmiotowy zespół budowlany, jednorodny zarówno pod względem materiału wykonania, jak i stylistyki, nawiązuje swoją formą do starszych obiektów fortecznych, przez co umiejętnie wtopił się w otaczający krajobraz, i stał się jego integralną częścią. Obiekty w przeważającej części zachowały oryginalną strukturę zewnętrzną oraz częściowo wewnętrzną (klatki schodowe), a wprowadzone przeobrażenia, nienajlepszy stan techniczny niektórych budynków gospodarczych oraz brak jednego z nich, nie wpłynęły deprecjonująco na wartości zabytkowe. Domy użytkowane są nadal zgodnie z ich pierwotnym, mieszkalnym przeznaczeniem, natomiast dłuższe budynki gospodarcze zostały częściowo dostosowane do nowych potrzeb mieszkańców. Jedynie mniejsze budynki, które pierwotnie najprawdopodobniej posiadały funkcję spiżarni i lodówki, użytkowane są obecnie jako komórki lokatorskie.

Z całością decyzji MWKZ można zapoznać się tutaj.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g