Kolejny zabytek na Mazowszu

piątek, 10 października 2014 11:59

Budynek powstały około 1930-35 roku, położony w Nużewku (pow. ciechanowski) został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Obiekt jest dziełem architektury, wyjątkowym, gdyż formy modernistyczne zastosowano w budowli drewnianej. Pełnił funkcję wiejskiej placówki kulturalnej, obsługiwanej przez uczennice seminarium nauczycielskiego z pobliskiego Sokołówka. Po 1945 roku nastąpiła zmiana funkcji na dom mieszkalny. W ogródku znajdują się dwie betonowe ćwiczebne bomby lotnicze, będące pamiątką po lotnisku funkcjonującym w czasie II wojny światowej w Sokołówku.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków