Razem bezpieczniej – nabór projektów na 2015 rok

piątek, 03 października 2014 12:28

Do 31 października 2014 r. samorządy i organizacje pożytku publicznego mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych „Razem bezpieczniej”.Wysokość rządowego wsparcia w całym kraju wyniesie 3 mln zł.

Dotację można otrzymać na projekty związane z poprawą bezpieczeństwa w miejscach publicznych, miejscu zamieszkania, szkole, środkach komunikacji publicznej oraz ruchu drogowym i działalności gospodarczej, a także w takich obszarach jak przemoc w rodzinie i ochrona dziedzictwa narodowego. Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 100 tys. zł. Wkład własny powinien stanowić do 30 proc. wartości projektu.

Oferty należy przesyłać do 31 października 2014 r. (decyduje data wpływu) pocztą do Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) z dopiskiem „Razem bezpieczniej”. Dokumentację należy złożyć w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (płyta CD).

Spośród nadesłanych projektów zespół koordynacyjny przy wojewodzie mazowieckim wybierze siedem najlepszych, które będą zarekomendowane ministrowi spraw wewnętrznych do drugiego etapu kwalifikacyjnego.

„Razem bezpieczniej” to rządowy program polegający na koordynacji działań policji, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych w celu poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wniosek do pobrania i więcej informacji znajduje się tutaj.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków