Dwie dzwonnice w rejestrze zabytków

Dwie dzwonnice kościelne w zespole kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Domanicach (pow. siedlecki) wraz z terenem cmentarza przykościelnego i murem ogrodzeniowym, zostały wpisane do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Obiekty zostały wzniesione około 1850 roku. Architektura dzwonnic nawiązuje do budynku kościoła, tworząc wraz z terenem cmentarza przykościelnego, jednorodny zespół sakralny otoczony murem kamiennym. Zespół stanowi dominantę architektoniczną w układzie przestrzennym miejscowości. Jest istotnym elementem tożsamości kulturowej miejscowości i dziejów najbliższej okolicy, a także świadectwem kultury materialnej całego regionu.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g