Dom parafialny w Pałukach w rejestrze zabytków

Obiekt, wzniesiony w latach 1914-22, położony w Pałukach (gmina Opinogóra Górna) został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Forma opracowania architektonicznego jest specyficzna dla budownictwa (zwłaszcza kościelnego) na północnym Mazowszu przełomu XIX i XX wieku oraz 1 ćwierci XX wieku. Pierwotnie w budynku znajdowały się mieszkania dla wikariuszy, pomieszczenia służące społeczności parafialnej ( w tym biblioteka), obecnie spełnia funkcję mieszkalną.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g