„Przestrzeń życia Polaków” - konsultacje publiczne raportu

Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wziął udział w debacie eksperckiej, która odbyła się 25 września 2014 roku w siedzibie SARP. Tematem spotkania była „Architektura a przestrzeń publiczna”.

Raport „Przestrzeń życia Polaków” powstał z inspiracji Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. Przygotował go zespół niezależnych ekspertów z Gdańska, Krakowa, Łodzi, Opola, Poznania, Szczecina i Warszawy, koordynowany przez Senatora RP Janusza Sepioła. Dokument postuluje podjęcie szybkich inicjatyw legislacyjnych, dotyczących planowania przestrzennego i rewitalizacji oraz przeprowadzenie szerokiej debaty nad kierunkami zmian w planowaniu regionalnym. Rekomenduje zmiany dotyczące polityki miejskiej i polityki rozwoju terenów wiejskich.

Dokument został skierowany do konsultacji przez Stowarzyszenie Architektów Polskich. Celem konsultacji jest poznanie opinii Polaków na temat przestrzeni i problemów z nią związanych. Zgłoszone postulaty zostaną uwzględnione w końcowej wersji raportu.

Publikacja raportu ma związek z prezydenckim projektem tzw. ustawy krajobrazowej. W projekcie znalazły się regulacje dotyczące m.in. umieszczania reklam w przestrzeni publicznej, przeprowadzania audytu krajobrazowego, weryfikacji istniejących parków krajobrazowych i innych stref dotąd chronionych.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania – projekt raportu i polska polityka architektoniczna.

Przestrzeń życia Polaków
Polska Polityka Architektoniczna
Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g