Kolejny zabytek w woj. mazowieckim

wtorek, 23 września 2014 11:29

Zespół budowlany, składający się z kościoła pw. św. Pankracego z XVI wieku, bramy-dzwonnicy z lat 1918-20, oraz cmentarza przykościelnego, położony w Nowym Guminie (gm. Dzierzążnia), został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Mimo przebudów budynek kościoła zachował większość elementów charakterystycznych dla późnogotyckich kościołów na północnym Mazowszu. Brama jest obiektem o stosunkowo bogatym zdobnictwie, charakterystycznym dla historyzujących form stosowanych w budownictwie sakralnym na Mazowszu w 1. ćwierci XX wieku. Cmentarz parafialny powstał po erygowaniu parafii, w połowie XIII wieku i funkcjonował jako grzebalny do połowy XIX wieku, a następnie przekształcony w otoczenie kościoła z urządzoną zielenią (szpaler drzew przy ogrodzeniu).


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków