Uroczystość w 75. rocznicę agresji sowieckiej na Polskę

czwartek, 18 września 2014 09:37

Jednym z najważniejszych fundamentów wolnej Polski było dochodzenie prawdy o Katyniu i umacnianie pamięci o zbrodni katyńskiej - powiedział w środę 17 września 2014 roku prezydent Bronisław Komorowski, w warszawskiej Cytadeli, gdzie w powstającym Muzeum Katyńskim odsłonięte zostało epitafium z nazwiskami ofiar NKWD zamordowanych w 1940 r.

W uroczystościach wziął udział również Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Rafał Nadolny. Warto i dzisiaj przypomnieć kalendarium działań wolnego państwa polskiego na rzecz utrwalenia pamięci i odkrycia prawdy o zbrodni katyńskiej – to kolejne słowa prezydenta. Dodał, że źródłem wzruszenia było dla niego to, że jeszcze jako wiceminister mógł przyczynić się do powstania w 1993 r. Muzeum Katyńskiego w ramach Muzeum Wojska Polskiego, w którego zbiorach znalazły się m.in. przekazane z Rosji dokumenty dotyczące zbrodni.

- To był rok 1993, kiedy powstało Muzeum Katyńskie w wyniku decyzji, że to Wojsko Polskie - to Wojsko Polskie, które świadomie wracało do tradycji, świadomie wracało do roli fundamentu polskiej niepodległości i obrońcy polskiej wolności tak jak ci, którzy zginęli w Katyniu - objęło swoisty i patronat, i pierwszeństwo w działaniach na rzecz utrwalenia tej pamięci, także poprzez uczynienie Muzeum Katyńskiego częścią Muzeum Wojska Polskiego - podkreślił prezydent.

Dodał, że starania na rzecz upamiętnienia zbrodni katyńskiej, w tym utworzenie muzeum, które ma być ukończone w przyszłym roku, to nie koniec i konieczne jest utrwalenie pamięci innych fragmentów szeroko pojętej zbrodni katyńskiej jak np. ofiary z tzw. listy białoruskiej.

Obecnie trwają prace nad przeniesieniem Muzeum Katyńskiego do nowej siedziby na terenie Cytadeli Warszawskiej, zakończono pierwszy etap budowy. Projekt adaptacji budowli dla muzeum został wybrany w kwietniu 2010 r., kiedy to ogłoszone zostały wyniki konkursu na programowo-przestrzenną koncepcję Muzeum Katyńskiego, które ma powstać w budowli i otoczeniu kaponiery w Cytadeli Warszawskiej – dawnej rosyjskiej twierdzy wzniesionej po powstaniu listopadowym w 1830 r. Ma ono być miejscem pamięci i dokumentowania zbrodni katyńskiej, hołdem oddanym jej ofiarom, a także placówką edukacyjną, w której szczególny nacisk położony został na dotarcie do młodego odbiorcy. Muzeum będzie stanowić zarówno miejsce spotkań i rozmyślań dla Rodzin Katyńskich, jak również być nowoczesną i nowatorską placówką edukacyjną, pozwalającą zapoznać się z podstawowym zakresem informacji dotyczącym tej zbrodni.

Muzeum Katyńskie to pierwsza na świecie placówka martyrologiczno – muzealno – badawcza, dokumentująca zbrodnię katyńską, popełnioną na 22 tysiącach jeńców i więźniów, przetrzymywanych w latach 1939 – 1940 w sowieckich obozach i więzieniach. Stanowi także, jedyną ekspozycję o charakterze militaris – w skali globalnej, będącą – swoistym dowodem zbrodni i upamiętniającą martyrologię oficerów rodzimej armii.

Więcej informacji o muzeum znajduje się tutaj.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków