Wpis do rejestru zabytków

środa, 01 października 2008 01:31

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków w Warszawie decyzją z dn. 11.08.2008 r. zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu, w sprawie wpisania do rejestru zabytków: Układu urbanistycznego i  zespołu budowlanego ulicy Brzeskiej na odcinku Ząbkowska-Kijowska (Warszawa, dzielnica Praga Północ). Granice obszaru objętego niniejszym postępowaniem oznaczono na załączonym planie linią w kolorze zielonym. Poszczególne zabudowania o charakterze zabytkowym oznaczono kolorem czerwonym.

Monika Dziekan

Rzecznik MW Konserwatora Zabytków