Budynek starej plebanii w Dębem Wielkim zabytkiem

Obiekt, zbudowany w 1935 roku, znajdujący się w miejscowości Dębe Wielkie przy ulicy Warszawskiej 75, został wpisany do rejestru zabytków.

Plebania reprezentuje tym willi podmiejskiej, wywodzącej się z tradycji dworkowej. Wraz z kościołem (wpisanym do rejestru zabytków 29 grudnia 1983 roku), zbudowanym w 1906 roku, stanowi zespół sakralny, będący świadectwem historii parafii i kultury materialnej całego regionu. Z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne, obiekt został objęty ochroną prawną, poprzez wpis do rejestru zabytków.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g