Kolejny zabytek na Mazowszu

Mauzoleum – grobowiec rodziny Zamoyskich w zespole kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w miejscowości Maciejowice (powiat garwoliński) wraz z terenem cmentarza przykościelnego, został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości historyczne oraz artystyczne.

Mauzoleum, wzniesione w 1903 roku, zostało zaprojektowane przez Xawerego Makowskiego, prace kamieniarskie wykonał S. Dutkiewicz, murarskie A. Zalewski. Jest to wysokiej klasy budowla sepulkralna oraz świadectwo sztuki kamieniarskiej i kultury materialnej całego regionu. Wraz z kościołem i dzwonnicą, wpisanymi do rejestru zabytków, stanowi zespół kościoła parafialnego związany z historią rodu Zamoyskich oraz dziejami Maciejowic i pobliskiego Podzamcza. Jest także istotnym elementem tożsamości kulturowej ziemi maciejowickiej oraz dziejów najbliższej okolicy.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g