Zmarł dr Tadeusz Rudkowski

Ze smutkiem informujemy, że zmarł dr Tadeusz Rudkowski, urodzony we Lwowie 6 maja 1920 roku, lekarz chirurg i historyk sztuki.

Był wieloletnim pracownikiem Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk, członkiem m.in. Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego i Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Całe życie oddany sprawom ochrony i konserwacji zabytków. Zasłużony opiekun cmentarzy Powązkowskiego w Warszawie i Łyczakowskiego we Lwowie, propagował wiedzę o spoczywających tam wybitnych Polakach oraz o twórcach nagrobków. Autor wielu wydawnictw książkowych i artykułów poświęconych tej tematyce.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w poniedziałek 15 września 2014 roku, o godz. 12.00, na cmentarzu Ewangelicko-Augsburskim przy ul. Młynarskiej w Warszawie.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g