Goście z Niemiec u MWKZ

Dziś w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków z Warszawie miała miejsce wizyta studyjna historyków sztuki, archiwistów i urzędników z Bawarii.

Powstały z inspiracji Konsulatu i Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Monachium projekt ma za zadanie przybliżenie środowiskom naukowym i opiniotwórczym Bawarii, historii i stanu zachowania najcenniejszych elementów naszej kultury materialnej na obecnych wschodnich kresach Rzeczypospolitej i Unii Europejskiej. Merytoryczny program objazdu i skład jego uczestników pozwoli na rozpropagowanie jego przebiegu w opiniotwórczych środowiskach niemieckich historyków sztuki i na nawiązanie roboczych kontaktów z przedstawicielami polskich urzędów, organizacji i właścicieli zabytkowych obiektów na wschodzi RP.

Celem wizyty było zapoznanie z bogactwem krajobrazu pałacowo-zamkowego we wschodniej części Polski w wybranych miejscach, działaniami polskich instytucji w zakresie ochrony zabytków, programami europejskimi w zakresie ochrony zabytków wykorzystywanymi przez Polskę, wytworzeniem pozytywnego wizerunku Polski, polskich instytucji zajmujących się ochroną zabytków, turystycznego wykorzystania potencjału tego obszaru.

Rafał Nadolny przedstawił prezentację „Ochrona zabytków w województwie mazowieckim” i opowiedział m.in. o formach ochrony zabytków, organach ochrony zabytków, organizacji służb konserwatorskich na Mazowszu i zadaniach, jakie przed nimi stoją, a także o architekturze rezydencjonalnej na przykładzie Czerska. Potem był czas na zadawanie pytań i dzielenie się doświadczeniami w zakresie ochrony zabytków.

Podczas swojego pobytu w Polsce, uczestnicy zwiedzili m.in. Lublin, Kozłówkę, Zamość, kompleks w Puławach i Sieniawie, Łańcut, Rzeszów, Baranów Sandomierski, Sandomierz oraz Wilanów i Zamek Królewski w Warszawie. Spotkali się z Hubertem Mącikiem – miejskim konserwatorem zabytków w Lublinie, Izabelą Kazimierz – z Podkarpackiego Wojewódzkiego Biura Konserwatora Zabytków, a także z miejskimi konserwatorami w Tarnowie i Sandomierzu.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g