Cmentarz wojenny w Bolęcinie w rejestrze

Cmentarz wojenny żołnierzy radzieckich (Armii Czerwonej), powstały około 1950-55 roku, położony w Bolęcinie (gm. Sochocin), został wpisany do rejestru zabytków.

Obiekt ma wartość historyczną, jako miejsce pochówku żołnierzy poległych w trakcie walk w roku 1944 i 1945 na północnym Mazowszu, a także wartość artystyczną, jako realizacja przestrzenna nekropolii w konwencji socrealistycznej.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g