Park dworski w Oblasie zabytkiem

Park dworski z pierwszej połowy XIX wieku, położony w Oblasie (gm. Przytyk), został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Otwarta przestrzeń polany wraz z kurtynami starych drzew tworzy szereg ciekawych scenerii o naturalistycznym charakterze. Na terenie parku występuje cenny starodrzew: lipy, jesiony, kasztanowce, dęby, graby, modrzewie. Jedno z drzew posiada status pomnika przyrody i jest to dąb szypułkowy o obwodzie ok. 4 metrów.

W obecnym stanie dzięki czytelnej, w znacznym stopniu zachowanej kompozycji oraz elementom szaty roślinnej, założenie przedstawia duże walory krajobrazowe, zarówno w aspekcie kulturowym, jak i przyrodniczym.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g