Dzwonnica kościelna w rejestrze zabytków

Dzwonnica kościelna w zespole kościoła pw. Świętej Trójcy w miejscowości Żeliszew Podkościelny (gm. Kotuń) wraz z terenem cmentarza przykościelnego i murem ogrodzeniowym została wpisana do rejestru zabytków.
Dzwonnicę wzniesiono w latach 1890-1897 przy okazji gruntownego remontu kościoła, jest usytuowana w północno-zachodnim narożniku cmentarza przykościelnego. Jej architektura nawiązuje do budynku kościoła, tworząc jednorodny zespół sakralny otoczony murem kamiennym. Jest reliktem dziewiętnastowiecznego budownictwa drewnianego, wraz z kościołem stanowi świadectwo doskonałej sztuki ciesielskiej oraz kultury materialnej całego regionu. Z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne, Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wpisał ją do rejestru zabytków.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g