„Krajobraz, a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu”

We wtorek, 26 sierpnia 2014 roku w Pałacu Prezydenckim odbyła się debata „Krajobraz, a energetyka wiatrowa – poszukiwanie ładu”, w której wziął udział również Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – Rafał Nadolny.
Gospodarzem spotkania był Sekretarz Stanu w KPRP Olgierd Dziekoński, a uczestniczyli w nim także Zastępcy Szefa Kancelarii Prezydenta RP - Dariusz Młotkiewicz i Sławomir Rybicki oraz minister Maciej Klimczak, a także parlamentarzyści oraz Generalny Konserwator Zabytków Piotr Żuchowski i kilku wojewódzkich konserwatorów zabytków (lubelski, wielkopolski, pomorski, zachodniopomorski, podlaski, dolnośląski, opolski, kujawsko-pomorski). Głos zabrali Piotr Otawski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Omówiono raport Najwyższej Izby Kontroli, Lokalizacja i Budowa Lądowych Farm Wiatrowych. Informacja o wynikach kontroli, który zaprezentował Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski.

Debata dotyczyła następujących zagadnień:

- Krajobraz i źródła energii odnawialnej – wartości nie do pogodzenia?

- Jaka jest rola i odpowiedzialność samorządów za ład w krajobrazie?

- Jak wpływać na ład krajobrazowy?

Debata była zorganizowana w ramach Forum Debaty Publicznej „Potencjał obszarów wiejskich szansą rozwoju”.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g