Brama Ostrołęcka w rejestrze zabytków

Brama Ostrołęcka, zbudowana w 1836 roku wraz z kazamatą i murem Carnota oraz poterna z wartowniami i wałem ziemnym, będące elementami Frontu Ostrołęckiego Twierdzy Modlin, położone w Nowym Dworze Mazowieckim zostały wpisane do rejestru zabytków.


Przedmiotowe elementy Frontu Ostrołęckiego posiadają wartości historyczne i naukowe. Dokumentują rosyjskie oraz polskie (poprzez udział w budowie i projektowaniu rodzimych inżynierów wojskowych) budownictwo fortyfikacyjne z okresu 1 połowy XIX wieku, oparte o ziemne umocnienia uzupełnione ceglanymi budynkami i murem Carnota. Szczególnie wartościowa jest brama Ostrołęcka, która otrzymała także funkcję działobitni, co na terenie twierdzy jest rozwiązaniem wyjątkowym. Ponadto, w razie oblężenia, była ona narażona na dodatkowy atak od strony Narwi i zapewne z tego powodu odróżnia się ona funkcją oraz układem od pozostałych bram. Zmiany zachodzące w obrębie frontu dokumentują jednocześnie przeobrażenia techniki fortyfikacyjnej oraz rozbudowę samej twierdzy i modyfikację układu komunikacyjnego w obrębie Nowego Dworu Mazowieckiego. Jednakże te zmiany, głównie w najbliższym otoczeniu bramy, nie wpłynęły negatywnie na wartości zabytkowe. Obecnie nadal czytelny jest układ frontu i jego dawna funkcja, pomimo zadrzewienia wału, przysypania kazamaty i rozebrania części murów dziedzińca bramy. W opisywanej części frontu zachował się w dobrym stanie mur Carnota, pozbawiony jedynie części poprzecznic. O wartościach artystycznych świadczy głównie klasycystyczny detal architektoniczny zastosowany do dekoracji elewacji bramy i poterny, charakteryzujący się wysoką jakością wykonania i poprawnymi proporcjami.

Obiekty położone są w południowo-wschodniej części twierdzy Modlin i stanowią element obwarowania zewnętrznego, ograniczonego Narwią od południa, bramą kolejową od północy, fosą od wschodu i ulicą Obwodową od zachodu.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g