Parki kulturowe

poniedziałek, 29 września 2008 03:21

Parki Kulturowe na Mazowszu16 września 2008 roku o godzinie 11.00 w Pawilonie Wystawowym, w siedzibie SARP przy ul. Foksal 2 w Warszawie odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Barbarę Jezierską. Konferencja poświęcona była projektowi utworzenia Parku Kulturowego Gminy Michałowice oraz idei powołania parków kulturowych na Mazowszu.

Podczas konferencji Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków przedstawił projekt utworzenia Parku Kulturowego Gminy Michałowice, a także poinformował media o wszczęciu, z urzędu, postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Miasto Ogród Komorów, położonego w gminie Michałowice.

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Barbara Jezierska planuje zainicjować utworzenie kolejnych Parków Kulturowych na Mazowszu bowiem jest to najskuteczniejsza forma ochrony krajobrazu kulturowego czyli zabytków i przyrody znajdujących się na danym terenie. Park Kulturowy daje również możliwość pozyskiwania funduszy unijnych oraz ma wpływ na prowadzenie polityki przestrzennej, gdyż zobowiązuje gminę do uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.Monika Dziekan
Rzecznik MW Konserwatora Zabytków