Budynek dworca kolejowego w Piasecznie w rejestrze zabytków

Obiekt wzniesiony w 1934 roku, położony przy ul. Dworcowej 9 w Piasecznie został wpisany do rejestru zabytków.

Budynek dworca kolejowego PKP w Piasecznie jest przykładem modernizmu, który powstawał równolegle do stylu narodowego. Z racji zachowania autentycznej substancji zabytkowej, obiekt należy do najcenniejszych realizacji polskiego modernizmu w obiektach użyteczności publicznej. Logiczny układ wnętrz jest odbiciem funkcjonalizmu – będącego jedną z podstaw architektury modernistycznej. Budynek o prostej i eleganckiej sylwecie, utworzonej przez zestawienie kubicznych brył o wyważonych proporcjach, podkreślonych kontrastowymi zestawieniami kolorystycznymi i materiałowymi, harmonijnie wpisuje się w otoczenie. Obiekt będący świadectwem rozwoju budownictwa kolejowego w dwudziestoleciu międzywojennym, niewątpliwie posiada wartość zabytkową (artystyczną i naukową).

Budynek został oddany do użytku wraz z linią kolejową, łączącą Warszawę z Radomiem, będącą częścią magistrali kolejowej Warszawa-Kraków. Inwestycja miała strategiczny i polityczny charakter. Jej rolą było m.in. zespolenie terenów dawnych zaborów. W Polsce w tym czasie wybudowano wiele dworców i stacji, których architekturę zdominował popularny wówczas styl narodowy, odzwierciedlający poszukiwania tożsamości narodowej w architekturze. Projekty budynków użyteczności publicznej, realizowano głównie w stylistyce nawiązującej do polskiego dworu szlacheckiego. W latach 30. XX wieku powoli zaczęto odchodzić od tego stylu na rzecz modernizmu. W tym czasie wzniesiono kilka modernistycznych dworców, m.in. na stacjach Chynów, Bartodzieje, Sobieszyn oraz Piaseczno. Spośród nich, budynek dworca w Piasecznie zyskał najokazalszą i najbardziej awangardową formę, wyróżniającą go na tle utylitarnej architektury budownictwa kolejowego okresu modernizmu.

Zabytkowy obiekt jest usytuowany w centralnej części miasta, po wschodniej stronie torów kolejowych. Położenie torów w wykopie zdecydowało o oryginalnej formie budynku, posadowionego na sztucznie utworzonej skarpie. Jego projekt cechuje prostota i funkcjonalność. Dworzec zaplanowano tak, aby przy możliwie pełnym programie funkcjonalnym, zapewniał komfortowy przepływ pasażerów i towarów, a ponadto gwarantował pracownikom kolei dobre warunki mieszkaniowe.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g