Cmentarz wojenny w Kleszewie w rejestrze zabytków

Cmentarz wojenny żołnierzy radzieckich (Armii Czerwonej), powstały w obecnym kształcie około 1950 roku, położony w miejscowości Kleszewo (pow. pułtuski) został wpisany do rejestru zabytków.

Wpisem objęto: układ dróg, alejek, kwater mogił zbiorowych oraz indywidualnych, schody, filarową półkolistą kamienną gloriettę z aneksami, przy których są dwie monumentalne rzeźbione postacie żołnierzy, kamienny budynek gospodarczy kryty ceramiczną falistą dachówką, ogrodzenie z kamienia i elementów metalowych, zaprojektowaną zieleń w postaci szpalerów drzew oraz trawników.

Cmentarz ma wartość historyczną, jako miejsce pochówku żołnierzy poległych w trakcie walk w 1944 i 1945 roku w rejonie Pułtuska, a także wartość artystyczną, jako realizacja przestrzenna i architektoniczna nekropolii w konwencji socrealistycznej, stworzonej w połączeniu z krajobrazem – usytuowanie na wysokiej skarpie starorzecza Narwi.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g