Park przydworski w Jurkach w rejestrze zabytków

Park przydworski z połowy XIX wieku, położony w Jurkach (pow. grójecki) został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości artystyczne i historyczne.

Założenie dworsko-parkowe w Jurkach powstało w połowie XIX wieku. Elementem definiującym kompozycję przestrzenną jest budynek dworu, wpisany do rejestru zabytków w 1988 roku. Główny sektor spacerowy o charakterze naturalistycznego parku krajobrazowego, został założony wokół zespołu połączonych ze sobą stawów na tyłach dworu (południowa część parku). Sektor ten bogaty w wiele ciekawych scenerii, porośnięty jest zwartym, wielowarstwowym drzewostanem, głównie olszowym, wzbogaconym jesionami, dębami, modrzewiami oraz grabami. W jego pd.-zach. części znajduje się pozostałość alei obwodnicowej, obsadzonej grabami, biegnącej wokół dużego stawu. Z pierwotnych elementów zachowała się we frontowej części założenia aleja kasztanowców o pomnikowych rozmiarach, prowadząca do dworu. Biegnie ona wzdłuż głównej osi pn.-pd. I pokrywa się z osią środkową budynku dworu. Aleja ta jest dominującym elementem kompozycji szaty roślinnej tej części parku.

W obecnym stanie, dzięki zachowanej czytelnej kompozycji oraz elementom szaty roślinnej, założenie przedstawia duże walory krajobrazowe, zarówno w aspekcie kulturowym, przyrodniczym oraz estetycznym.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g