III Międzynarodowy Kongres Rewitalizacji Miast

Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków bierze udział w III Międzynarodowym Kongresie Rewitalizacji Miast, który odbywa się od 4 do 6 czerwca 2014 roku w Krakowie.

Wygłosi referat „Możliwości zagospodarowania koszar obronnych Twierdzy Modlin w świetle wytycznych konserwatorskich do sprzedaży obiektu”.

Głównym celem Kongresu jest stworzenie platformy spotkania dla szerokiego grona osób reprezentujących nie tylko świat nauki, ale również przedstawicieli miast, którzy mają bezpośrednią styczność z projektami rewitalizacyjnymi oraz przedstawicieli świata polityki, którzy zaprezentują główne kierunki polityki miejskiej, w tym rewitalizacyjnej, na wszystkich poziomach zarządzania (regionalnym czy krajowym). Zderzenie różnych punktów widzenia animatorów, praktyków, ekspertów i naukowców skutkować będzie szerokim, interdyscyplinarnym ujęciem problemu, co znacząco wzbogaci wiedzę na temat rewitalizacji i polityki miejskiej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania, podczas III Kongresu Rewitalizacji Miast będzie programowanie rewitalizacji jako jednego z podstawowych instrumentów Krajowej Polityki Miejskiej. Stąd też szczególnie dużo uwagi zostanie poświęcone powiązaniu rządowej i samorządowej perspektywy rewitalizacji. Przedstawione będzie także podsumowanie rządowej propozycji Narodowego Planu Rewitalizacji.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g