Forum Ochrony Zabytków

poniedziałek, 28 kwietnia 2014 13:31

W imieniu Wicewojewody Mazowieckiego Pana Dariusza Piątka i Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zapraszam Państwa na spotkanie Forum Ochrony Zabytków, które odbędzie się we wtorek 6 maja 2014 roku o godzinie 16.00, w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego(pl. Bankowy 3/5, sala 159).


W programie spotkania:

  1. Powitanie uczestników oraz wstęp i prezentacja programu spotkania oraz omówienie spraw organizacyjnych: Pan Dariusz Piątek – Wicewojewoda Mazowiecki, Pana Adam Chmiel – koordynator Forum.
  2. Problematyka wycinki drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków – informacja – przedstawiciel RDOŚ
  3. Mławska Kolej Dojazdowa – problematyka zagospodarowania obiektu – MWKZ, WINB, przedstawiciele samorządów, organizacje społeczne
  4. Omówienie zapisów ustawy o opłatach lokalnych w kontekście ulg dla właścicieli obiektów zabytkowych – informacja – przedstawiciel organizacji społecznej
  5. Reduta Ordona w Warszawie– problematyka zagospodarowania terenu - Burmistrz Dzielnicy Ochota, przedstawiciel dewelopera
  6. Fort Chrzanów w Warszawie - Planowane działania inwestycyjne – Stołeczny Konserwator Zabytków, Prezydent Wojciechowicz lub przedstawiciel Wydz. Architektury i Budownictwa
  7. Ul. Podwale 1 w Warszawie – omówienie raportu delegata UNESCO – przedstawiciel MKiDN