Wpis do rejestru zabytków otoczenia PKiNu

poniedziałek, 21 lipca 2008 09:02

Wpis do rejestru zabytków otoczenia PKiNu?


Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków Pani Barbara Jezierska rozpatruje wniosek dwóch radnych m.st. Warszawy o wpisanie do rejestru zabytków tzw. Parku Świętokrzyskiego. Sprawa jest w toku i ostateczna decyzja wpisu do rejestru zabytków jeszcze nie zapadła. Wpis od rejestru zabytków powinien dotyczyć nie tylko zieleni znajdującej się wokół Pałacu ale również całego założenia architektonicznego w tym trybun, fontann, latarni, obelisków i małej architektury.

Ewentualne wpisanie do rejestru zabytków całego założenia architektonicznego wokół Pałacu Kultury i Nauki, w tym tzw. Parku Świętokrzyskiego jest konsekwencją wpisania do rejestru zabytków Pałacu Kultury i Nauki w 2007 roku bowiem każdy zabytek (w tym już także Pałac) powinien być odpowiednio wyeksponowany, a nie zabudowany. Natomiast otocznie Pałacu w postaci małej architektury, fontann, latarni, trybun, pawilonów dworca PKP Śródmieście oraz zieleni tworzy z Pałacem Kultury i Nauki integralną  całość.

Wpis do rejestru zabytków założenia architektonicznego wokół Pałacu Kultury i Nauki nie wyklucza zabudowy otoczenia Pałacu – powoduje jedynie, że każda planowana inwestycja musi być uzgodniona ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków.

Zabudowa otoczenia Pałacu Kultury i Nauki nie jest zależna od decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – decyduje o tym Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, który jest wykonywany na zlecenie Prezydenta m.st. Warszawy i jest najwłaściwszą formą kształtowanie polityki przestrzennej miasta.