Kolejny zabytek w woj. mazowieckim

Dom drewniany (dawna szkoła), zbudowany około 1900 roku, położony w Nowym Troszynie został wpisany do rejestru zabytków.

Budynek dawnej szkoły został zbudowany około 1900 roku, jako kolejny obiekt o tej funkcji we wsi o proweniencji olęderskiej. Już w 1798 roku w osadzie powstała niemiecko-ewangelicka szkoła początkowa, prawdopodobnie usytuowana na miejscu obecnej.

Obiekt zachował autentyczną substancję historyczną, a jego harmonijna bryła, artykulacja elewacji i rozplanowanie wnętrz są wciąż czytelne. Budynek jest istotnym elementem tożsamości kulturowej. Szkoła od ponad 100 lat wpisana w krajobraz olęderski, jest świadkiem ciągłości historycznej osady. Tym samym, jest ważnym dokumentem materialnym dziejów tej części Mazowsza. Budynek posiada wartości historyczne i naukowe, w mniejszym stopniu artystyczne. Wartości te, dobrze ilustrują cechy charakterystyczne prowincjonalnej zabudowy mazowieckiej wsi olęderskiej końca XIX i początku XX wieku.

Zdjęcia zostały wykonane przez p. Annę Lorek z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g