Kolejny zabytek w Płocku

Dawny dom, obecnie budynek przedszkola, znajdujący się przy ulicy Kolegialnej 26 w Płocku, został wpisany do rejestru zabytków.

Obiekt został zbudowany w trzeciej ćwierci XIX wieku, w stylu neoklasycystycznym przez ówczesnego właściciela posesji – Stanisława Marczewskiego. Po II wojnie światowej przeszedł na własność państwa, od 1954 roku pełni funkcję przedszkola. Jest położony przy jednej z głównych ulic Płocka, w otoczeniu zieleni o charakterze parku.

Nieruchomość posiada wartości artystyczne, historyczne i naukowe. Zachowała autentyczną substancję i formę historyczną z czasów budowy. Jej harmonijna bryła, artykulacja elewacji i detal architektoniczny (obramienia okienne z trójkątnymi szczytami, żłobkowane filary i kolumny ryzalitu oraz dekoracyjna stolarka) są dobrze zachowane. Jest zabytkiem niepowtarzalnym na terenie Płocka, mającym analogie w budownictwie dworskim i willach podmiejskich. Zachowana substancja historyczna prezentuje zanikające techniki budowlane, konstrukcje oraz wystrój architektoniczny z drugiej połowy XIX wieku i są one świadectwem minionej epoki.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g