Seminarium eksperckie na temat raportu „Przestrzeń życia Polaków”

Rafał Nadolny - Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków wziął udział w seminarium eksperckim, które odbyło się we wtorek 4 marca 2014 roku w Pałacu Prezydenckim.

Podczas spotkania, któremu przewodniczył Sekretarz Stanu w kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński oraz senator RP Janusz Sepioł, zaprezentowano pierwsze efekty prac nad trzema częściami raportu „Przestrzeń życia Polaków”. Prace nad raportem podjęto z inicjatywy Prezydenta Bronisława Komorowskiego, w związku z dostrzeżeniem potrzeby diagnozy i stworzenia koncepcji w celu poprawy polskiej przestrzeni, krajobrazu i architektury, a także warunków mieszkaniowych Polaków. Celem opracowania dokumentu jest zainicjowanie i ukierunkowanie szerokiej debaty na temat zmian w procesach rozwojowych polskich miast, ze zwróceniem szczególnej uwagi na kształtowanie krajobrazu kulturowego, ekonomiczny wymiar racjonalnej gospodarki przestrzennej oraz jakość polityki mieszkaniowej.

Raport ma przedstawiać koncepcje i propozycje potrzebnych rozwiązań legislacyjnych, instytucjonalnych i inicjatyw programowych oraz katalog dobrych praktyk i poradników sposobów działania.

Podczas wtorkowego spotkania przedstawiono i dyskutowano nad takimi zagadnieniami jak:

- Tendencje w rozwoju polskich miast – diagnoza i kierunki rekomendacji - prof. Zbigniew Paszkowski, kierownik Zakładu Teorii Architektury, Historii i Konserwacji Zabytków Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.
- Tendencje w rozwoju przestrzeni wiejskich – diagnoza i kierunki rekomendacji - Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński.
- Ekonomiczny wymiar urbanizacji - diagnoza i kierunki rekomendacji - prof. Tadeusz Markowski, prezes Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Wkrótce zostaną zaprezentowane kolejne prace nad raportem.

Więcej informacji o seminarium, a także materiały do pobrania można znaleźć tutaj.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g