Dawny młyn w Płocku w rejestrze zabytków

Dawny młyn, położony przy ulicy Kolejowej 32 w Płocku, został wpisany do rejestru zabytków z uwagi na zachowane wartości historyczne, artystyczne i naukowe.

Obiekt wzniesiono w latach 20. XX wieku, a rozbudowano w 1937 roku o część magazynową według projektu inżyniera Romualda Chmielewskiego. Dawny młyn motorowo-elektryczny stanowi typowy obiekt przemysłowy z lat międzywojennych XX wieku, posiada jedyne w Płocku kompletne wyposażenie linii technologicznej. Dzięki temu jest obiektem wyjątkowo cennym.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g