Kolejny zabytek na Mazowszu

Najstarsza część cmentarza rzymsko-katolickiego z 1820 roku, zlokalizowana w Wielgiem (gm. Ciepielów, pow. lipski), ograniczona aleją w kształcie owalu, została wpisana do rejestru zabytków ze względu na wartości artystyczne i historyczne.

Cmentarz grzebalny został założony wokół murowanego kościoła pw. św. Wojciecha. Najstarsza jego część usytuowana jest na niewielkim wzniesieniu, przy drodze Wielgie-Kazanów, w północno zachodniej części wsi. Zajmuje obszar w kształcie owalu, wyznaczonego przez aleję. W sąsiedztwie kościoła znajduje się kilkanaście cennych nagrobków, prezentujących różne typy (płyta nagrobna, stela, krzyż na cokole, sarkofag, krzyż w postaci pni drzewa, grobowiec rodzinny) oraz dekoracje nawiązujące do form historyzujących. Najstarsze zostały wykonane z piaskowca i wapienia w połowie XIX wieku, między innymi: nagrobek rodziny Wielogłowskich w formie obelisku na cokole, dekorowanym rustyką z połowy XIX wieku, płyta nagrobna Szymanowskiego z 1851 roku oraz nagrobek Piotra Pirfona w typie krzyża na cokole z 1859 roku. Wśród pochowanych znajdują się między innymi właściciele okolicznych dóbr. Teren cmentarza, oprócz najstarszej części nie przedstawia większych wartości przestrzennych i artystycznych. Poza pojedynczymi obiektami, nie występują zabytkowe nagrobki.

Najstarsza część cmentarza rzymsko-katolickiego w Wielgiem wraz z kościołem, zajmują eksponowane miejsce w krajobrazie kulturowym miejscowości i stanowią bezcenny dokument dziejów parafii i miejscowości.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g