I Ogólnopolskie Forum Plastyków Miejskich już za nami

O nielegalnych reklamach i problemach związanych z porządkowaniem przestrzeni publicznej, dyskutowano na I Ogólnopolskim Forum Plastyków Miejskich, zorganizowanym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przy wsparciu Wojewody Mazowieckiego.

Miejscy plastycy m.in. z Warszawy, Poznania, Krakowa, Gdańska, Słupska i Wrocławia, a także inspektorzy nadzoru budowlanego, mówili o problemach, które spotykają w swojej pracy oraz sposobach ich rozwiązywania. Rafał Nadolny omówił możliwości działania konserwatora zabytków w tej dziedzinie oraz zagraniczne przykłady wytycznych w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej.

Grzegorz Kubalski z Kancelarii Prezydenta RP przedstawił założenia do projektu ustawy o wzmocnieniu narzędzi ochrony krajobrazu.

Na zakończenie obrad uczestnicy przyjęli deklarację, wskazującą na pilną konieczność wprowadzenia skutecznych narzędzi ustawowych w zakresie ochrony krajobrazu, poprzez kontynuację prac nad projektem ustawy, przygotowywanym przez Kancelarię Prezydenta.

Deklaracja [pobierz].

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g