Studenci z wizytą u konserwatora

Studenci I roku kierunku Ochrona Dóbr Kultury i Środowiska na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego mieli okazję zapoznać się z wyzwaniami, jakie codziennie stoją przed konserwatorem zabytków.

Prezentację, dotyczącą ochrony zabytków na Mazowszu, przedstawił Rafał Nadolny – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków, następnie była okazja do zadawania pytań.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g