Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników i podsumowanie konkursu na najlepsze studenckie prace projektowe z zakresu modernizacji i konserwacji architektury w roku akademickim 2013/2014, wykonane na III semestrze studiów magisterskich, odbyło się 22 stycznia 2014 roku w gmachu Wydziału Architektury przy ul. Koszykowej 55 w Warszawie.

W uroczystości wziął udział Antoni Oleksicki – zastępca Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wraz z Ewą Jaszczak - kierownikiem WUOZ Delegatura w Płocku.

Konkurs został zorganizowany przez Zakład Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki WAPW oraz władze samorządowe Konstancina-Jeziorny i Sochaczewa oraz Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Zwycięzcom gratulujemy!
Wyniki znajdują się tutaj

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g