Kolejny zabytek w Twierdzy Modlin

Brama Poniatowskiego w wewnętrznym obwodzie Twierdzy Modlin, wzniesiona w latach 1832-38, położona w Nowym Dworze Mazowieckim, została wpisana do rejestru zabytków.

Budowla powstała w latach 1832-1838, w czasie rosyjskiej rozbudowy twierdzy napoleońskiej, prowadzonej po upadku powstania listopadowego. Formą przypomina bramę Konstantynowską (dziś Bielańską) z Cytadeli Warszawskiej; obie powstały według tego samego projektu. Dawną nazwę, „Brama Michajłowska”, zastąpiono obecną po odzyskaniu niepodległości. Obiekt stanowi część wewnętrznego obwodu obronnego twierdzy; umieszczony jest w wale ziemnym, w osi kurtyny między pierwszym i drugim bastionem licząc od strony zachodniej. Posiada jedną kondygnację od strony koszar, dwie od fosy.

Brama Poniatowskiego przedstawia wartość historyczną i naukową, jako integralny element twierdzy Modlin, o nieprzekształconej, oryginalnej strukturze, z częściowo zachowanym stałym wyposażeniem; wyróżnia się przy tym walorami artystycznymi. Należy nadmienić, że nie sposób całkowicie wyodrębnić Bramy Poniatowskiego spośród pozostałych elementów twierdzy. Pewne istotne cechy – jak nasyp ziemny, w którym została zbudowana oraz ukształtowanie – pozostają integralną częścią cytadeli. Te elementy, jak również prowadzący do bramy podjazd z zachowanym pachołkiem oraz przylegająca z drugiej strony fosa, pozostają chronione jako część Twierdzy Modlin, wpisanej do rejestru zabytków.

Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków

Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g