Ogrodzenie cmentarza przykościelnego w Strzegowie w rejestrze zabytków

Ogrodzenie cmentarza przy kościele filialnym pw. Św. Anny w Strzegowie przy ulicy Kościelnej w powiecie mławskim, zostało wpisane do rejestru zabytków.

Ma wartość historyczną, wzniesiono je na przełomie XIX i XX wieku. Mur jest wykonany z łamanych kamieni eratycznych, z dekoracyjnie opracowanymi ceglanymi filarami bramy i furtek, w których są osadzone zamknięcia w postaci kowalskich ozdobnych krat. Od strony ulicy jest zwieńczony metalowym, ozdobnym płotem. Pod względem formy jest typowym obiektem w skali regionu, dla okresu od schyłku XIX wieku do końca lat międzywojennych, o tradycyjnej technologii.


Agnieszka Żukowska
Rzecznik Prasowy
Mazowieckiego Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków


Archiwum aktualności:
Polecamy również:

muwz_g
bskz_g
mkdn_g
muwz_g